Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie klas I – VII.

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota 514 zł (do dochodu nie wlicza się świadczenia wychowawczego –  tzw. Programu „Rodzina 500+”)

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można otrzymać u pedagoga szkolnego (pokój 45) lub wydrukować ze strony Biura Edukacji (edukacja.warszawa.pl, zakładka: „Dla ucznia i rodzica” i dalej „Pomoc socjalna dla uczniów”)

Termin składania wniosków w szkole upływa 15 września 2017 r.