Nasza szkoła wzięła udział w akcji MEN ” Szkoła pamięta” . Celem tej inicjatywy było zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia.   25 października uczniowie klasy 8 b wybrali się do parku im. Jana Pawła II, by uporządkować teren wokół głazu upamiętniającego  miliony Polaków wywiezionych na Syberię w latach 1939-1956.  Następnie młodzież zapaliła znicze i złożyła kwiaty na pomniku. Celem przedsięwzięcia było uwrażliwienie młodych ludzi na  potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności.