Historia

HISTORIA 313

W 1979 roku została powołana Szkoła Podstawowa Nr 305F, jako filia Zespołu Szkół  Ogólnokształcących Nr 8. Dyrektorem zespołu został mgr Wojciech Dąbrowski, a zastępcą  do  prowadzenia  fili    Nr 305F mgr Hanna Łukaszyk. Budynek szkoły był ciągle w budowie. W roku szkolnym 1979/80 dzieci uczyły się w jedynych szkołach na Ursynowie – SP Nr 81 przy ulicy Puszczyka i SP Nr 303 przy ulicy Koncertowej.

W marcu 1980 roku do zaadaptowanej piwnicy bloku mieszkalnego, sąsiadującego z placem budowy szkoły, wprowadził się sekretariat Szkoły Podstawowej Nr 305F, który prowadziła pani Maria Izbicka załatwiając wszystkie bieżące sprawy szkolne. Tu  odbywały się też rady zatwierdzające prace w roku szkolnym.  W czasie wakacji wszystkich zaskoczyła wiadomość – 17 sierpnia 1980 roku budynek został oddany do użytku. Przez ostatnie dwa dni wakacji nauczyciele, rodzice i dzieci przygotowywali sale do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 1980/81 , rodzice znosili stoliki, krzesła, myli okna, wieszali firanki. Dzieci nosiły kwiatki i porządkowały pomoce dydaktyczne.  20 sierpnia 1980 roku inauguracja nowego roku szkolnego odbyła się we własnym budynku.

1 stycznia 1983 roku decyzją kuratora oświaty i wychowania szkoła została samodzielną placówką jako Szkoła Podstawowa Nr 313.

10 września 2007 roku oddano do użytku salę gimnastyczną.

Dnia 25 marca 2011 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia “Polskich Odkrywców” oraz wręczenie sztandaru.

 

Dyrektorzy:

  • 1980 – 1984 – pani Hanna Łukaszyk
  • 1984 – 1991 – pani Hanna Kobryń
  • 1991 – 2006 –  pani Teresa Mróz
  • od 01.IX.2006 – pani Alicja Patalas