Małgorzata HryniewiczCzarnecka – neurologopeda, terapeuta EEG Biofeedback.

Bycie nauczycielem – logopedą to dla mnie nie tylko pasja, swoiste wyzwanie, ale szczególne zwieńczenie marzeń i zainteresowań.

„Należy do dobrego wychowania dzieci, ażeby dobrze wykształcić narzędzie mowy, ażeby dzieci nauczyć każde słowo doskonale,
wyraźnie często wymawiać”

J. Śniadecki

Każdy z nas wie, iż wymowa rzutuje w sposób znaczący na funkcjonowanie dziecka
w społeczeństwie, najpierw wśród rówieśników, a potem już w dorosłym życiu. Nie każdy jednak pamięta, że usuwanie wad wymowy – to w prostej zależności – zapobieganie trudnościom i niepowodzeniom szkolnym. Bowiem dziecko źle mówiące najczęściej pisze z błędami, słabo czyta i przejawia zahamowania w swobodnym wypowiadaniu się, a w konsekwencji nie chce się uczyć. To wszystko utrudnia osiąganie upragnionych sukcesów w szkole.

W czasie terapii logopedycznej skupiam się przede wszystkim na korygowaniu zaburzeń mowy, ale pamiętam również o ćwiczeniach usprawniających percepcję wzrokową, słuchową, orientację przestrzenną i grafomotorykę. Dodatkowo wprowadzam zabawy przygotowujące do nauki czytania i pisania, doskonalące rozwój ruchowy i emocjonalny. Moim przewodnim mottem zawodowym, jest krótka i prosta w swej treści myśl J. Słowackiego „…aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa.”

Podczas zajęć staram się motywować dzieci do dalszej pracy, chwaląc je za wyniki, ale również za wytrwałość i chęci. Dostosowując ćwiczenia do indywidualnych predyspozycji stwarzam możliwości przeżywania sukcesu i zadowolenia.

Wiem jednak, że na skuteczność terapii mają wpływ nie tylko systematyczne spotkania z logopedą w szkole, ale także sumienność i konsekwencja podczas pracy w domu (najczęściej polega ona na ćwiczeniach narządów artykulacyjnych, na utrwalaniu wymowy poszczególnych głosek w sylabach, wyrazach, zdaniach i tekstach; na krótkim, ale permanentnym powtarzaniu zalecanego materiału logopedycznego).

Zachęcam zatem rodziców do współpracy, efekty będą wówczas szybciej widoczne.

Pozdrawiam i do zobaczenia w szkole.

PS Podczas spotkań konsultacyjnych chętnie odpowiem na nurtujące Państwa pytania i wątpliwości, przekażę potrzebny instruktaż do pracy- zabawy w domu. Już teraz zapraszam do czytania artykułów, które zamieszczać będę w „SZKOLNYM KĄCIKU LOGOPEDYCZNYM”.