DYSLEKSJA – WYSPĄ TRUDNOŚCI

NA OCEANIE MOŻLIWOŚCI

 

NIETYPOWY TYDZIEŃ W SZKOLE 313

OBCHODY TYGODNIA ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI I LOGOPEDII

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji i Logopedii– to szansa przybliżenia problematyki dysleksji i spraw związanych z rozwojem mowy całej społeczności uczniowskiej, a także pracownikom szkoły i najbliższemu środowisku lokalnemu. Z tej okazji w Szkole Podstawowej nr 313 im. Polskich Odkrywców, mieszczącej się przy ulicy Cybisa 1, w dniach 15 – 22 października 2014r. aktywnie obchodzony był Tydzień Świadomości Dysleksji i Logopedii.

Motywami przewodnimi dla całego tygodnia były dwa ważne hasła: „Nie dam się dysleksji” oraz „Będę mówić poprawnie”. Nadrzędnym celem wszystkich przedsięwzięć było upowszechnienie wiedzy na temat dysleksji i logopedii, pokazanie różnych form pracy z dziećmi oraz zwiększenie świadomości wszystkich zainteresowanych podejmowaną problematyką.

Organizatorki TŚDiL, już po raz kolejny, przygotowały bogatą ofertę i szereg różnorodnych działań przybliżających problem specyficznych trudności w nauce i w mowie dziecka. Zostały one skierowane do trzech grup adresatów: uczniów, chętnych nauczycieli i rodziców.

Jedną z wielu akcji TŚDiL było szkolne czytanie pod hasłem „Czytaj z radością,słuchaj z przyjemnością.   Podczas codziennych spotkań z książkądyrekcja, nauczyciele prezentowali uczniom klas O-VI różne fragmenty prozy i poezji, po to , aby zachęcić młodego człowieka do systematycznego obcowania z pięknym i niezastąpionym słowem pisanym.

Dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszyły się liczne konkursy sprawdzające wiedzę i różne szkolne umiejętności. „Ortografia nie jest taka trudna, czyli łamigłówki, rebusy i zagadki tylko dla odważnych uczniów skupiła wielu śmiałków z klas V i VI. Młodsi uczniowie z klas III i IV prezentowani swoje zdolności pięknego i kształtnego pisma w konkursie kaligrafii „Żeby kurka nie bazgrała”. Najmłodsi uczniowie mogli wykazać się plastycznymi uzdolnieniami w konkursie plastycznym, tworząc jedyną i niepowtarzalną ilustrację do wybranej baśni H. Ch. Andersena – sławnego dyslektyka.

Podczas spotkania sześciolatków z logopedą można było ujrzeć piękny, szczery   dziecięcy entuzjazm. Dzieci miały okazję poćwiczyć w izolacji prawidłową artykulację i właściwe brzmienie licznych głosek języka polskiego, mogły usprawnić oddech i fazę wydechową podczas zabawy z kolorowymi bańkami czy piórkami oraz rozszyfrować niełatwe zagadki słuchowe.

Ważnym etapemTŚDiL były konsultacje specjalistów szkolnych z zainteresowanymi rodzicami dzieci z dysleksją lub wadami wymowy. Podczas indywidualnych rozmów mogli oni zdobyć cenną wiedzę na temat przyczyn i mechanizmów dysleksji rozwojowej,poznać najważniejsze zasady racjonalnej i efektywnej pracy dziecka dyslektycznego w szkole i domu, zapoznać się z tytułami wiodących publikacji z zakresu terapii pedagogicznej. Niektórzy rodzice szukali u logopedy odpowiedzi na pytania:jak pracować w domu, aby wyeliminować seplenienie?,

Istotnym uzupełnieniem wiedzy na temat zagadnień związanych z dysleksją i logopedią były gazetkiprzygotowane przez organizatorki. Każdy uczeń, zainteresowany rodzic, nauczyciel czy pracownik szkoły mógł zapoznać się z najistotniejszymi informacjami tych dwóch dziedzin, poznać portrety sławnych dyslektyków, a także sprawdzić swoje możliwości artykulacyjne podczas zmagania się z tzw.łamańcami językowymi, czyli słownymi pułapkami, zakrętami i trudnościami naszego języka ojczystego.

Tydzień Dysleksji i Logopedii w SP 313 zapewne już na stałe wpisze się w październikowy kalendarz szkolnych wydarzeń. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy już za rok!

Małgorzata Hryniewicz-Czarnecka

Inicjatorka i współorganizatorka TDiL