„Na Olimpie trwało wieczne szczęście, radość, a wszelkie kłótnie były szybko zwalczane”. 

Jan Parandowski „Mitologia”

Witajcie na Olimpie, czyli uczta z udziałem bogów i herosów w 5a

Dziś na kilkadziesiąt minut zwykła sala lekcyjna stała się miejscem, gdzie ucztowali prawdziwi greccy bogowie. A to za sprawą projektu, w jakim wzięli udział uczniowie klasy 5a. Zaprezentowali oni wybraną przez siebie postać z mitologii greckiej, wykorzystując i poszerzając wiedzę zdobytą na ostatnich lekcjach języka polskiego. Na naszym małym Olimpie gościliśmy zatem mądrą boginię Atenę, gromowładnego Zeusa, szybkonogiego Hermesa, okrutnego Aresa czy Demeter – boginię urodzaju rozpaczającą po utracie ukochanej córki. Uczniowie oprócz pomysłowych kostiumów, które własnoręcznie przygotowali, zaprezentowali krótką opowieść na swój temat. Jak na ucztę bogów przystało, wszyscy uczestnicy mogli skosztować boskiego pokarmu – ambrozji i nektaru. Według mitów dostarczał on sił, rozjaśniał myśli i oczywiście dawał wieczną młodość.