16 marca 2018 roku w Liceum Ogólnokształcącym nr LXX im. A. Kamińskiego zorganizowano sesję popularnonaukową Szukam nauczyciela i mistrza. W świecie wartości Aleksandra Kamińskiego. W ten sposób szkoła uczciła 40 rocznicę śmierci swojego patrona. Z tej okazji liceum zorganizowało konkursy: fotograficzny i poetycki związane z postacią Aleksandra Kamińskiego. W międzyszkolnym konkursie literackim W świecie wartości Aleksandra Kamińskiego w kategoriach esej i wiersz wyróżnienia otrzymały uczennice klasy 7B: Kinga Strublewska i Anna Trzak. Obie uczestniczki wzięły udział w sesji zbliżającej postać Aleksandra Kamińskiego i wysłuchały przemówień znanych gości powiązanych z ruchem Kamykowym i wystąpień uczniów liceum.