Dnia 20. maja 2019r. odbyła się I edycja konkursu recytatorskiego zatytułowanego W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie. Dedykowany został dzieciom z zaburzeniami mowy, które uczestniczą w szkolnej terapii logopedycznej. Głównym organizatorem było Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, które mieści się przy ul. Starej 4. Celem konkursu, którego następna część już za rok, jest rozbudzenie językowej aktywności u dzieci, szczególnie tych z trudnościami w mówieniu, prezentacja umiejętności uczniów oraz efektów współpracy logopedy, rodziców i dzieci nad rozwojem mowy, a także kompetencji językowej i komunikacyjnej dzieci. Na konkurs każdy uczestnik miał przygotować jeden wybrany przez siebie wiersz autorstwa Hanny Niewiadomskiej. Komisja składająca się z logopedów i neurologopedów ustaliła np. kryteria oceny:

– opanowanie pamięciowe utworu

– interpretacja wiersza

– kultura słowa (artykulacja, akcent, przestankowanie)

– ogólny wyraz artystyczny (postawa recytatora, gest sceniczny, element ruchu, strój, rekwizyt).

Naszą szkołę godnie reprezentowały dwie odważne dziewczynki: Katarzyna Tatarczak z grupy zerowej, a także Ewa Mydłowiecka z kl. I. Obie reprezentantki otrzymały dyplomy i nagrody za wspaniałą recytację i niepowtarzalny wyraz sceniczny. Kasi i Ewie serdecznie gratulujemy, a kolejne chętne osoby zachęcamy do udziału w konkursie już za rok.