Warsztaty dziennikarskie w naszej szkole

 

Uwaga! 🙂

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do uczestnictwa w warsztatach dziennikarskich.
Wprowadzą one dzieci w tajniki pracy dziennikarza. Prowadzący udzielą także praktycznych wskazówek, jak pisać mądrze, rzetelnie i ciekawie. Zdobyte umiejętności będzie można wykorzystać
np. pracując w redakcji szkolnej gazetki 🙂

 

Już w marcu w naszej szkole odbędą się warsztaty redaktorskie prowadzone przez dziennikarzy grupy
„Cogito”.

 

Grupa I (klasy I – IV) – wtorek, 20 marca, g. 13.50 s. 33
Grupa II (klasy V – VII) – czwartek, 22 marca, g. 14.45 – 15.30 s. 33

 

Zajęcia będą trwały 45 min. + czas na ewentualną dyskusję po zajęciach.

 

Jedna grupa może liczyć maksymalnie 30 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Osoby zainteresowane warsztatami powinny do 12 marca zgłosić chęć udziału do wychowawcy klasy
lub do p. Anny Pożaryckiej – nauczycielki j. polskiego.

 

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

 

Zapraszamy!