01.04.2019 – odbyło się kolejne zebranie Samorządu Uczniowskiego.

Zebranie poprowadziła Maria Niegowska.

Pojawiła się prośba, aby przedstawiciele klas zadali dzieciom w swoich klasach pytanie:
– “Co chcielibyście zmienić w swojej szkole?”

Pojawił się temat dyskoteki, która ma się odbyć pod koniec roku (czerwiec)