ZAŁĄCZNIKI:

Dodatkowa informacja do Karty uczestnika Warszawskiego Programu „Zima w mieście 2018”

Karta uczestnika Warszawskiego Programu „Zima w mieście 2018” oraz Regulamin Feryjnej Placówki Edukacyjnej

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU w Szkole Podstawowej nr 16, ul. Wilczy Dół 4 w Warszawie

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU w Szkole Podstawowej nr 81, ul. Puszczyka 6 w Warszawie 

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 343, ul. Kopcińskiego 7 w Warszawie

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU w Szkole Podstawowej nr 384, ul. Kajakowa 10 w Warszawie

“ZIMA W MIEŚCIE 2018”

Urząd Dzielnicy Ursynów zaprasza dzieci i młodzież do udziału w programie „Zima w Mieście”, który będzie realizowany w dniach od 15 do 26 stycznia 2018 r.

W 4 feryjnych placówkach edukacyjnych, zlokalizowanych w szkołach podstawowych, zostanie zapewniona opieka dla 700 uczestników, uczniów szkół podstawowych (z wyjątkiem dzieci z oddziałów przedszkolnych).

Uczestnicy programu będą mogli uczestniczyć w różnorodnych zajęciach: artystycznych, sportowych, edukacyjnych, rekreacyjnych, muzycznych czy plastycznych przygotowanych przez wychowawców. Grupy z feryjnych placówek edukacyjnych będą mogły także korzystać z dzielnicowej i miejskiej oferty zajęć: seansów filmowych, spektakli teatralnych, lekcji muzealnych czy też uczestniczyć w spotkaniach z ciekawymi ludźmi.

Udział we wszystkich ww. aktywnościach jest bezpłatny!

Feryjne Placówki Edukacyjne czynne od poniedziałku do piątku w dniach od 15 do 26 stycznia 2018 r., godz. 07:00 – 17:00 

Lp. Nazwa placówki adres telefon
1 Szkoła Podstawowa nr 16 ul. Wilczy Dół 4 22 649 66 02
2 Szkoła Podstawowa nr 81 ul. Puszczyka 6 22 643 60 26
3 Szkoła Podstawowa nr 343 ul. Kopcińskiego 7 22 643 84 54
4 Szkoła Podstawowa nr 384 ul. Kajakowa 10 22 644 25 61

 

Zapisy uczestników do Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 2018” odbywać się będą w dniach od 27.11.2017 r. do 08.12.2017 r.

Harmonogram zapisów do Programu Zima w Mieście 2018

Data Etap rekrutacji
od do
27.11.2017 08.12.2017 Rodzice/opiekunowie prawni składają kartę dotyczącą zgłoszenia udziału dziecka w programie w szkołach podstawowych, które będą pełniły funkcje Feryjnych Placówek Edukacyjnych podczas programu Zima w Mieście 2018.
18.12.2017 W Feryjnych Placówkach Edukacyjnych zostaną wywieszone listy zakwalifikowanych uczestników.
18.12.2017 Na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ursynów oraz szkół biorących udział w programie „Zima w Mieście” zostanie opublikowany wykaz wolnych miejsc.
18.12.2017 26.01.2018 Zapisy na wolne miejsca.
01.01.2018 08.01.2018 Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych wnoszą opłatę za posiłki na konto szkoły, w której będzie mieściła się Feryjna Placówka Edukacyjna.

Wykaz kont zostanie opublikowany na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ursynów oraz szkół biorących udział w programie.

 

Wykaz godzin pracy sekretariatów/ świetlic szkół, które podczas Zimy w Mieście będą pełniły funkcje Feryjnych Placówek Edukacyjnych:

Placówka Adres Godziny przyjmowania kart uczestników
Szkoła Podstawowa nr 16 ul. Wilczy Dół 4 poniedziałek 8.30 – 17.30

wtorek – piątek 8.00 – 16.00

Szkoła Podstawowa nr 81 ul. Puszczyka 6 poniedziałek – piątek 8.00 -16.00 (sekretariat) 16.00 – 17.00 (świetlica)
Szkoła Podstawowa nr 343 ul. Kopcińskiego 7 poniedziałek 8.00 – 18.00

wtorek – piątek 8.00 – 16.00

Szkoła Podstawowa nr 384 ul. Kajakowa 10 poniedziałek 8.00 – 17.00 wtorek – piątek  8.00 -16.00

Podobnie jak w latach ubiegłych pobierana jest jedynie opłata za wyżywienie, wynosi ona 7 zł za dwa posiłki dziennie, w tym jeden ciepły.

Z opłat za posiłki zwolnione są dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w ciągu roku szkolnego, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej, na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły.

Dodatkowe informacje na temat programu:

Agnieszka Kowalska – Wydział Oświaty i Wychowania –  koordynator dzielnicowy tel. 22 443 75 13 ag.kowalska@ursynow.pl

Piotr Nietz – Wydział Sportu i Rekreacji –  zastępca koordynatora dzielnicowego tel. 22 443 72 78 pnietz@ursynow.pl