Szanowni Państwo,

Karty Ucznia w roku szkolnym 2019/2020, dla dzieci przyjętych do klas I będą wydawane drogą elektroniczną.

Zarząd Transportu Miejskiego przygotował platformę umożliwiającą składanie wniosków drogą elektroniczną.

Link dedykowany wyłącznie dla Szkoły Podstawowej nr 313 im. Polskich Odkrywców to: https://kartaucznia.ztm.waw.pl/9ebe386f

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o złożenie bezpośrednio przez rodziców/opiekunów prawnych wniosku o wydanie Karty Ucznia drogą elektroniczną.

Dołączamy również “Instrukcję” do elektronicznego składania wniosków.

Prosimy, aby Rodzice złożyli wnioski elektronicznie do dnia 31.05.2019 r.

 

Karta Ucznia Instrukcja